Welkom

Welkom op de website van VUAS, de Verenigde UA Studenten.
VUAS is de legitieme vertegenwoordiger van de studenten aan Universiteit Antwerpen en behartigt de rechten en belangen van alle UA studenten tegenover de universiteit en de buitenwereld. VUAS houdt zich bezig met alle aspecten van het studentenleven (cultureel, academisch en sociaal). Het bestuur van VUAS bestaat uit een aantal afgevaardigden van de koepelverenigingen ASK-Stuwer en Unifac.
Meer informatie >>

Nieuws:

Publicatie verkozen studentenvertegenwoordigers 2013-2014

De lijst met verkozen studentenvertegenwoordigers is te vinden onder Documenten. Bij deze lijst moeten nog enkele bemerkingen worden gemaakt: bij studentenvertegenwoordigers die voor meerdere mandaten verkozen zijn, vervalt het mandaat dat geen toegang geeft tot nieuwe vergaderingen. Verkozenen bij de Stuvoraad én de studentenraad, behouden dus enkel hun mandaat in de Stuvoraad, omdat zij automatisch in de studentenraad zetelen. Een tweede bemerking is dat op deze resultaten mogelijk nog genderquota moeten worden toegepast: maximaal twee derden van de studenten die in dezelfde raad zetelen, mogen hetzelfde geslacht hebben. Verdere informatie en eventuele wijzigingen in de toekomst, zullen op deze website bekendgemaakt worden.

Uitstelling verkiezing Raad van Bestuur

Vanwege een decreetswijziging door de regering dient o.a. de Raad van Bestuur (RvB) in genderevenwicht te zijn, wat betekent dat maximaal twee derde van de leden van dit orgaan van hetzelfde geslacht mag zijn. Volgens een intern reglement van de universiteit moeten alle geledingen hierin hun verantwoordelijk opnemen: van de drie studenten binnen de RvB moeten er twee mannen en een vrouw zijn (of omgekeerd). Ook na herhaald overleg met de universiteit blijkt dat wij, studenten, hierop geen uitzondering krijgen, ook niet voor één jaar (als overgangsmaatregel). Momenteel zijn er enkel mannelijke studenten kandidaat voor de studentenplaatsen in de RvB, waardoor er geen geldige verkiezing kan plaatsvinden. Hierdoor kunnen wij niet anders dan de verkiezing van de RvB-studenten uit te stellen naar het begin van volgend academiejaar. Wij roepen daarom ook met aandrang geïnteresseerde vrouwelijke studenten op om zich kandidaat te stellen (via e-mail naar info@vuas.be, met studentenraad@ua.ac.be in kopie). Ondertussen gaan de verkiezingen van de andere studentenvertegenwoordigers gewoon door (stemming van 13 tot 17 mei via Blackboard).

Bekendmaking lijst kandidaat-studentenvertegenwoordigers

De lijst met kandidaat-studentenvertegenwoordigers werd vandaag bekendgemaakt en is terug te vinden onder documenten. Je kan hem ook downloaden via deze link. Stemmen op deze vertegenwoordigers kan van 13 tot 17 mei 2013 via Blackboard > Mijn Organisaties.

Opgelet kandidaat-studentenvertegenwoordigers!

Studenten die zich gisteren (maandag 22 april) kandidaat stelden via Blackboard, moeten even controleren of hun inschrijving werd geregistreerd. Als dat niet het geval is, dienden deze kandidaten zich opnieuw in te schrijven.

Kandidaatstelling mandaten studentenvertegenwoordigers terug online

De kandidaatstelling voor mandaten als studentenvertegenwoordiger was vandaag even offline. De aanmelding loopt via Blackboard, maar wegens technische problemen liep een en ander niet helemaal goed. De kandidaatstelling was tijdelijk offline gehaald om het probleem op te lossen. Kandidaatstellingen zijn nu terug mogelijk tot en met zondag 5 mei.
Onze excuses voor het ongemak!

Publicatie vrijgekomen mandaten studentenvertegenwoordigers

Beste studenten,

De Verenigde UA-Studenten organiseren elk jaar, conform het verkiezingsreglement dat jaarlijks wordt opgesteld in samenwerking met de Studentenraad, de verkiezing van de studentenvertegenwoordigers in organen van de Universiteit Antwerpen. Dit jaar komt weer het gros van de mandaten vrij en daarvoor zoeken we natuurlij geëngageerde kandidaten. Je vindt de lijst met mandaten die vrijkomen bij de tab Studentenvertegenwoordiging. Je vindt er ook meer uitleg over de verschillende mandaten en organen.
Als je nog vragen hebt over de studentenvertegenwoordiging, aarzel dan niet om ons te contacteren!

Herziene samenstelling VUAS

Beste medestudenten,

Je zal merken dat de samenstelling van de Verenigde UA-Studenten is gewijzigd. In plaats van een samenstelling van zes praesidiumleden (3 van Unifac en 3 van A.S.K.-Stuwer), bestaan de VUAS nu uit acht leden (4 van elke koepelvereniging). Hans Maes, Externe Relaties bij Unifac, en Tim Vandevenne, Vice-praeses bij A.S.K.-Stuwer, nemen de functie van 'Adviseur' op. Ze zullen vanuit de VUAS onder andere de integratie van de academische hogeschoolopleidingen mee opvolgen. Je kan hen bereiken via resp. hans@vuas.be en tim@vuas.be.

Resultaten verkiezing studentenvertegenwoordigers

Beste Medestudenten,

Allereerst bedankt aan iedereen die zich kandidaat stelde als studentenvertegenwoordiger. We kunnen het belang van studentenparticipatie -op alle niveaus van het UA-beleid- maar niet genoeg onderstrepen.

Ook bedankt aan iedereen die is komen stemmen. Je stem heeft voor sommige mandaten echt het verschil gemaakt. Bovendien is er voor een Stuver niets leuker dan te weten dat je verkozen bent door heel wat van je medestudenten. We zijn ook blij dat studentenvertegenwoordiging steeds meer begint te leven op onze campussen, te merken aan het grote aantal Facebookcampagnes, flyeracties en aulaspeeches.

Tot slot nog een welgemeende proficiat aan alle verkozenen, maak er iets moois van!

Met vriendelijke groeten,

Maarten Vyncke – Brecht Gorissen
Woordvoerder – Vice-woordvoerder VUAS 11-12

Bekijk hier de uitslag.

Verkiesbare mandaten

De verkiesbare mandaten zijn gekend. Je kan vanaf maandag 30 april tot en met zondag 6 mei 23.55 je kandidaat stellen via Blackboard (procedure).

Verkiezingen studentenvertegenwoordigers 2012-2013

De verkiezingen van de studentenvertegenwoordigers voor 2012-2013 zullen doorgaan van woensdag 16 mei 0.05 uur tot en met vrijdag 18 mei 23.55 uur op Blackboard. De verkiesbare mandaten zullen bekend gemaakt worden op 16 april via deze website en vanaf 23 april in de UA Snelkrant en de Unifac Post.

Het verkiezingsregelement 2012-2013

Resultaten verkiezing studentenvertegenwoordigers

Beste Medestudenten,

Allereerst bedankt aan iedereen die zich kandidaat stelde als studentenvertegenwoordiger. We kunnen het belang van studentenparticipatie -op alle niveaus van het UA-beleid- maar niet genoeg onderstrepen.

Ook bedankt aan iedereen die is komen stemmen. Je stem heeft voor sommige mandaten echt het verschil gemaakt. Bovendien is er voor een Stuver niets leuker dan te weten dat je verkozen bent door heel wat van je medestudenten. We zijn ook blij dat studentenvertegenwoordiging steeds meer begint te leven op onze campussen, te merken aan het grote aantal Facebookcampagnes, flyeracties en aulaspeeches.

Tot slot nog een welgemeende proficiat aan alle verkozenen, maak er iets moois van!

Met vriendelijke groeten,

Maarten Avonts – Sten Luyckx
Woordvoerder – Vice-woordvoerder VUAS 10-11

Bekijk hier de uitslag.

Studentenoverlegcomité

De rector nodigt samen met de woordvoerder van VUAS en de voorzitter van de studentenraad alle huidige en toekomstige studentenvertegenwoordigers uit op het studentenoverlegcomité. Tijdens dit studentenoverleg zal er dieper worden ingegaan op enkele belangrijke zaken die momenteel binnen de Universiteit Antwerpen gebeuren en die een impact hebben op studenten.
Dit overleg gaat door op dinsdag 17 mei om 18u30 op de Stadscampus, Auditorium R.002.
Download de uitnodiging en agenda.

Verkiesbare mandaten

De verkiesbare mandaten zijn gekend. Je kan vanaf maandag 2 mei tot en met 8 mei 23.55 je kandidaat stellen via Blackboard (procedure).

Verkiezingen studentenvertegenwoordigers 2011-2012

De verkiezingen van de studentenvertegenwoordigers voor 2011-2012 zullen doorgaan van woensdag 18 mei 0.05 uur tot en met vrijdag 20 mei 23.55 uur. De verkiesbare mandaten zullen bekend gemaakt worden op 25 april via deze website, de UA Snelkrant en de Unifac Post.
Update: Toevoeging van een verduidelijking van enkele verkiezingsregels.

Het verkiezingsregelement 2011-2012

Resultaten verkiezing studentenvertegenwoordigers

Beste Medestudenten,

Allereerst bedankt aan iedereen die zich kandidaat stelde als studentenvertegenwoordiger. We kunnen het belang van studentenparticipatie -op alle niveaus van het UA-beleid- maar niet genoeg onderstrepen.

Ook bedankt aan iedereen die is komen stemmen. Je stem heeft voor sommige mandaten echt het verschil gemaakt. Bovendien is er voor een Stuver niets leuker dan te weten dat je verkozen bent door heel wat van je medestudenten. We zijn ook blij dat studentenvertegenwoordiging steeds meer begint te leven op onze campussen, te merken aan het grote aantal Facebookcampagnes, flyeracties en aulaspeeches.

Tot slot nog een welgemeende proficiat aan alle verkozenen, maak er iets moois van!

Met vriendelijke groeten,

Annelies De Corte – Sten Luyckx
Woordvoerder – Vice-woordvoerder VUAS 09-10

Bekijk hier de uitslag.

Studentenoverlegcomité

De rector nodigt samen met de woordvoerder van VUAS en de voorzitter van de studentenraad alle huidige en toekomstige studentenvertegenwoordigers uit op het studentenoverlegcomité. Tijdens dit studentenoverleg zal er dieper worden ingegaan op enkele belangrijke zaken die momenteel binnen de Universiteit Antwerpen gebeuren en die een impact hebben op studenten.
Dit overleg gaat door op maandag 17 mei om 18u00 op Campus Drie Eiken, Auditorium R1.
Download de uitnodiging en agenda.

Verkiezingen studentenvertegenwoordigers 2010-2011

De verkiezingen van de studentenvertegenwoordigers voor 2010-2011 zullen door gaan van woensdag 12 mei (vanaf 0u05) tot vrijdag 14 mei (23u55). De verkiesbare mandaten zullen bekend gemaakt worden op 19 april via deze website, de UA Snelkrant en de Unifac Post.
Update: Toevoeging van een verduidelijking van enkele verkiezingsregels.

Download hier het verkiezingsregelement voor 2010-2011 of bekijk het online

Resultaten verkiezing studentenvertegenwoordigers

Beste Studenten,

Na de enorme hype omtrent de verkiezingen van studentenvertegenwoordigers die jullie de laatste weken via jullie, mail, facebook en menig studentenblad hebben kunnen ervaren volgt hier uiteindelijk de uitslag. In deze uitslag zullen jullie merken dat de stijgende interesse in de studentenvertegenwoordiging van de laatste jaren ook dit jaar is voorgezet. We zijn fier jullie te kunnen mededelen dat ruim 10% van de actieve studenten heeft deelgenomen aan deze verkiezingen. Om een lang verhaal kort te maken. Veel succes met jullie mandaat volgend jaar. Laat jullie stem GELDEN!!!!

Met vriendelijke groeten,

Peter Hellinckx,
Woordvoerder VUAS

Maarten Vanderhenst,
Vice-Woordvoerder VUAS

Studentenoverlegcomité

De rector nodigt samen met de woordvoerder van VUAS en de voorzitter van de studentenraad alle huidige en toekomstige studentenvertegenwoordigers uit op het studentenoverlegcomité. Tijdens dit studentenoverleg zal er dieper worden ingegaan op enkele belangrijke zaken die momenteel binnen de Universiteit Antwerpen gebeuren en die een impact hebben op studenten.
Dit overleg gaat door op dinsdag 12 mei om 18u00 op Campus Middelheim, G0.10
Download de uitnodiging en agenda.

Verkiesbare mandaten

De verkiesbare mandaten zijn gekend. Je kan je via Blackboard (Via het tabblad "organisatie") kandidaat stellen tot en met 8 mei 23u55.

Verkiezingen studentenvertegenwoordigers 2009-2010

De verkiezingen van de studentenvertegenwoordigers voor 2009-2010 zal door gaan van vrijdag 15 mei (vanaf 0u05) tot zaterdag 16 mei (23u55). De verkiesbare mandaten zullen bekend gemaakt worden op 27 april via deze website, de UA Snelkrant en de Unifac Post.

Vernieuwde website

De VUAS website is in een nieuw kleedje gestoken volgens de UA huisstijl.